De afgelopen maanden zijn er door de Badminton Vereniging Houten maar liefst 174 badminton clinics georganiseerd voor 87 verschillende klassen van diverse Houtense basisscholen. Jan Bessems en Wouter Kil hebben deze lessen gegeven in het kader van het project Trainers voor de klas van Sportpunt Houten. Deze serie clinics werd afgerond met een toernooi waar de kinderen konden laten zien wat ze geleerd hadden. Dit toernooi werd georganiseerd en begeleid door Emiel van Emmerik en Eric Mulder.

Na heel veel serveren, rennen, terugslaan, juichen, teleurstelling en nog meer zweten hebben de volgende teams uiteindelijk de prijzen in ontvangst genomen:

Categorie A (groep 3, 4 & 5)
1e prijs: Klavertje 4 team 2
2e prijs: Montessori team 5

Categorie B (groep 6, 7 & 8)
1e prijs: Montessori team 2
2e prijs: Montessori team 3