Lid worden

Badminton Vereniging Houten biedt voor jong en oud de mogelijkheid om te badmintonnen. Indien het je leuk lijkt kom dan gerust eens een kijkje nemen. Je kunt dan gratis een keertje komen vrijspelen of een keertje meetrainen. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met het ledenadministratie via ledenadministratie@bvhouten.nl

Heb je kennisgemaakt met de badmintonsport bij BV Houten en ben je razend enthousiast? Dan kun jij je aanmelden bij de Badminton Vereniging Houten. Wil je het aanmeldformulier downloaden?  Klik dan hier

Jeugdsportfonds

 

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Klik hier voor meer informatie over de Jeugdsportfonds in Houten.

 

U-pas

De U-pas is voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met een U-pas ontvangt u korting op veel activiteiten, waaronder ook op badminton bij BV Houten.

Klik hier voor meer informatie over de U-pas regeling.

Contributie Junioren

Contributie Senioren

De bovengenoemde bedragen worden jaarlijks samengesteld op basis van begroting en afrekening van het betreffende verenigingsjaar. Alhoewel deze bedragen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld en weergegeven, kunnen geen rechten aan deze weergave worden ontleend.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij BV Houten wordt aangegaan voor tenminste één jaar. Daarna is het mogelijk om op twee momenten per jaar het lidmaatschap op te zeggen, te weten per 30 juni en per 31 december van ieder kalenderjaar. Hierbij geldt een opzegtermijn van tenminste zes (6) weken.

De opzegging dient schriftelijk te worden medegedeeld aan de ledenadministratie. Dit kan per e-mail t.a.v. Ledenadministratie BV Houten: ledenadministratie@bvhouten.nl of via het contactformulier/Ledenadministratie op de website Contact.

Na schriftelijke opzegging ontvang je z.s.m. doch uiterlijk binnen twee weken na dagtekening een schriftelijke bevestiging (per e-mail) van je opzegging.

NB: Een opzegging is dus niet officieel als deze alleen mondeling is medegedeeld aan de trainer, ccp’er of een bestuurslid. Het is ook niet de verantwoordelijkheid van hiervoor genoemde personen om dit door te geven aan de ledenadministratie of om het betreffende lid op de de juiste procedure te wijzen.

NA-status

In het geval van een langdurige blessure kan in overleg met penningmeester en ledenadministratie de NA (non-actief) status toegekend worden. Wij hanteren hierbij het principe dat er minimaal drie (3) maanden niet gespeeld kan worden.
In dat geval verlenen we tot een maximum van een heel jaar vrijstelling van verenigingscontributie. De Bondscontributie is ten tijde van de NA status van toepassing. Wil je weten of je voor de NA status in aanmerking komt? Neem contact op met penningmeester of ledenadministratie (Contact) om meer te horen over de specifieke voorwaarden en afspraken.