Voorzitter – Roel Deckers
Ik ben Roel Deckers, woon in Houten en woon samen met Sophie. We hebben een zoon van 5 jaar, Luc, die badminton wel leuk vindt, maar nog liever voetbalt. Ik werk als universitair docent/senior onderzoeker in het UMC Utrecht. Ik doe onderzoek naar het gebruik van ultrageluid voor het behandelen van kanker. Daarnaast geef ik ook onderwijs en begeleid ik master-studenten en promovendi.
Ik ben begonnen bij BC Victoria in Hoensbroek. Daarna ben ik overgestapt naar BC Trim (tegenwoordig BC Trilan) in Landgraaf. Toen was het tijd voor een buitenlands avontuur en heb ik een paar jaar voor St. Bruno in Bordeaux gespeeld. Niet omdat ik te goed was voor de Nederlandse competitie hoor, maar omdat ik daar werkte.
Nu speel ik bij BV Houten en voor mij is BV Houten echt een vereniging voor iedereen, voor jong en oud, voor recreatief en competitie. Dat betekent dat we nergens in excelleren, maar het zorgt wel voor een goede sfeer waarin iedereen op de top van zijn/haar kunnen kan spelen en tegelijkertijd lekker kan ontspannen met een praatje langs de baan of onder het genot van een drankje.

Mijn functie binnen het bestuur is voorzitter.
Wat deze de functie voor mij inhoudt? Hmm… lastige vraag, ik ben pas net begonnen.
Ik denk dat mijn voornaamste taak is het draaiend houden van de vereniging en van het bestuur. Hoe ik dit doe verschilt van keer op keer. Soms betekent de goede mensen met elkaar in contact brengen. Een andere keer betekent dit zelf de mouwen opstropen en aanpakken. De echte kracht van de vereniging ligt bij de leden, ik kan, samen met mijn andere bestuursleden, alleen maar zorgen dat deze kracht zo optimaal mogelijk wordt ingezet
Het belangrijkste is dat BV Houten een ‘gezonde’ club blijft. Financieel gezond, maar ook een gezonde sfeer, waar iedereen graag komt badmintonnen. Dat betekent dat we moeten zorgen dat alle huidigen leden graag blijven spelen bij BV Houten en dat we daarnaast andere mensen moeten motiveren om bij BV Houten te komen badmintonnen. En ik wil dan ook ervoor zorgen dat we een soepel lopende en gezonde vereniging en bestuur houden.

Hoe de samenhang binnen onze vereniging vergroot kan worden? Ik denk dat groepsoverschreidende activiteiten hierin heel belangrijk kunnen zijn. Senior meets junior, recreant meets competitiespeler. Hiervoor zijn al plannen, maar alle ideeën uit de vereniging zijn welkom. Daarnaast is een goede sfeer heel belangrijk. Spelers, maar ook ouders en verzorgers, moeten graag naar de hal komen om te kijken, aan te moedigen en te kletsen. Zoiets kleins als de koffiecorner kan hierin al een groot verschil maken.

Als je twee stellingen tegenover elkaar zet, gaan mijn persoonlijke voorkeuren uit naar:
Competitief in plaats van recreatief
Volwassenen ten opzichte van jeugd
Ik speel liever met veren dan met plastic shuttles
’t Meppertje in plaats van de Site
Het beleid innoveren in plaats van continueren: stilstand is achteruitgang!
Twee keer trainen in plaats van één keer graag.

Penningmeester – Hylke Peek
Ik ben Hylke Peek, ik woon in Eemnes, ben getrouwd en heb 2 kinderen van 4 en 2 jaar en er een derde op komst. Ik ben IT/Consulent en ondersteun en adviseer bedrijven bij het implementeren van data gerelateerde IT-oplossingen
Vanaf mijn 14e ben ik gaan badmintonnen en ik ben begonnen bij BV Eemnes. Nu zit ik bij BV Houten, een gezellige en sociale vereniging voor alle niveaus.
Badminton is leuk, maar dat doe je niet alleen. Dus de mensen binnen de vereniging zijn essentieel. Ik ben hier 10 jaar geleden komen spelen en heb me vanaf begin af aan thuis gevoeld.

Mijn functie binnen het bestuur is penningmeester.
Ik moet dus zorgen dat de vereniging financieel gezond blijft met behoud van het sociale karakter. Dat betekent niet alleen rekeningen betalen en geld innen. Maar ook leden de ondersteunen bij organiseren en deelnemen aan sociale activiteiten.Daarnaast is het voor langere tijd zeer belangrijk voor de financiën om nieuwe leden te werven. Daar zijn we als hele bestuur druk mee bezig.
Het financieel beleid moet zich op de drie volgende zaken:

  • We hebben de bezuinigingen doorgevoerd zoals afgesproken in de laatste ALV. Het is nu zaak om nog beter alle kosten, inkomsten en afhankelijkheden hiertussen in kaart te brengen. Dit geeft ons vervolgens de mogelijkheid om de gevolgen van acties beter in te schatten. Daardoor kunnen we proactief sturen met gedegen financiële onderbouwing.
  • Dit moet uiteindelijk leiden tot meer financiële stabiliteit binnen de vereniging.
  • Het financiële beleid wordt natuurlijk nauw afgestemd met het algemene beleid van de vereniging. Voor langere termijn is het zeer belangrijk voor de financiën om nieuwe leden te werven. Daar zijn we als hele bestuur druk mee bezig.

Als je twee stellingen tegenover elkaar zet, gaan mijn persoonlijke voorkeuren uit naar:
Competitief in plaats van recreatief
Jeugd ten opzichte van volwassenen
Ik speel liever met veren dan met plastic shuttles
’t Meppertje in plaats van de site
Het beleid innoveren in plaats van continueren: stilstand is achteruitgang!
Eén keer trainen (i.p.v. 2x) is voor mij voldoende.

Secretaris + ledenadministratie – Mick Zwart
Mijn naam is Mick Zwart, ik woon in Houten, ben getrouwd en heb drie badminton-spelende kinderen, Jet (14), Klaas (12), Teun (9). Ik ben freelance redacteur en tekstschrijver.

Het is niet zo heel moeilijk om mijn aandacht te verdelen tussen de drie badmintonnende kinderen. We hebben gewoon altijd wat te zien als we in de zaal zijn en we proberen zoveel mogelijk mee te gaan bij uitwedstrijden en toernooien. De kinderen weten dat het op de badminton niet anders is dan thuis of op school: aandacht moeten ze delen. Van mijn 15e tot mijn 18e heb ik gespeeld bij BC SAS in Deventer (nu BC IJsselstad) daarna alleen nog op vakantie en tijdens de ouder-kind toernooien van BV Houten.

Badminton is een prachtige, intensieve sport dus het is fantastisch dat er in Houten een badmintonvereniging is,
zodat iedereen die wil de mogelijkheid heeft dichtbij huis deze sport in clubverband te beoefenen op ieder gewenst niveau.

Mijn functie binnen BV Houten is de secretaris en ik doe de ledenadministratie. Dit houdt in: Alle administratieve bezigheden die niet financieel zijn (agenda, notulen vergaderingen, correspondentie via mail en post bijhouden en verdelen), verder houd ik me op de achtergrond bezig met ’t Meppertje en de website en verzorg ik alle administratie rondom de aanmelding, inschrijving en uitschrijving van (nieuwe) leden (informatie geven, inschrijfformulieren en uitschrijvingen verwerken in onze eigen administratie en bij de badmintonbond.) .
Dat is de letterlijke inhoud, maar voor mij houdt de functie ook in dat ik constructief betrokken ben bij de sportvereniging waar mijn kinderen al jaren met veel plezier badmintonnen en waar ze enorm veel geleerd hebben. Ik draag de vereniging een warm hart toe en draag op deze manier graag mijn steentje bij aan het voortbestaan van BV Houten.
Vaak ben ik het eerste contact dat nieuwe geïnteresseerde mensen hebben met de club. Ik probeer ze zo snel en zo goed mogelijk alle informatie te geven de ze willen hebben en ze een welkom gevoel te geven. Ik denk dat dat daarna ook belangrijk blijft: dat leden zich welkom voelen.

Als je twee stellingen tegenover elkaar zet, gaan mijn persoonlijke voorkeuren uit naar:
Competitief en recreatief, want ieder moet kiezen en doen wat/hij zij leuk vindt. Het gaat om het badmintonnen.
Nu nog jeugd ten opzichte van volwassenen, vanwege de kinderen uiteraard.
Met veren of plastic shuttles maakt niet uit: als ie maar over het net gaat.
Heel erg leuk dat het Meppertje weer tot leven is geroepen. Een mooie aanvulling op de website.
Het beleid innoveren of continueren? Het goede behouden en met nieuwe blik en ideeën kijken naar wat anders of beter kan, graag samen met de leden, dus als er vragen, ideeën of opmerkingen zijn, spreek ons aan.
En wat betreft het aantal keren trainen: Mijn jongens trainen het liefst iedere dag.

Algemeen bestuurslid (faciliteiten) – Leonie Rietveld
Ik ben Leonie Rietveld, ik woon in Houten en woon al weer heel wat jaartjes samen met mijn partner Johan.
Ik werk als ergotherapeut, dat wil zeggen dat ik mensen in staat stel om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.
Daarbij adviseer en begeleid ik bij barrières in dagelijkse activiteiten, denk mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag en geef voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen.

Ik ben bij BV Houten begonnen met badminton en ben daar gebleven, omdat ik in een leuke vriendengroep terecht kwam, die ook buiten het badminton nu nog steeds met elkaar optrekt.

Ik ben al ruim 3,5 jaar lid van het bestuur. Mijn functie binnen het bestuur is algemeen bestuurslid met aandachtspunt Facilitair. Dit betekent dat ik mij bezighoud met alles wat een vereniging nodig heeft om te kunnen spelen: zaalhuur, materialen, enz. Doordat het aantal leden de laatste jaren is teruggelopen, is de zaalhuur een steeds terugkerend, belangrijk onderwerp om in de bestuursvergadering over te praten.
Daarnaast moet ik jaarlijks met verschillende sportverenigingen en de gemeente om te tafel zitten om het gebruik van de zalen in Houten te bespreken en de ruimtes te verdelen. Met de claim van meerdere sportclubs elk jaar weer een flinke strijd.

Naast de formele zaken houd ik mij ook bezig met het bedenken en plannen van nieuwe activiteiten.
Zo denken wij als bestuur na over een club-barbecue of clubfeest, een introducé toernooi voor senioren, etc. Er zijn genoeg ideeën, maar er zijn altijd wel vrijwilligers nodig voor de organisatie van clubactiviteiten!! Wie helpt mee?

Als je twee stellingen tegenover elkaar zet, gaan mijn persoonlijke voorkeuren uit naar:
Competitief in plaats van recreatief
Volwassenen ten opzichte van jeugd
Ik speel liever met veren dan met plastic shuttles
Zowel de Site als ’t Meppertje zijn belangrijk voor de vereniging.
Het beleid zowel continueren als innoveren: je moet het goede behouden en kijken waar vernieuwing mogelijk is.
Twee keer trainen in plaats van één keer graag.

Algemeen bestuurslid (leden + activiteiten) – Mark van Gelder
Ik ben Mark van Gelder, ik woon in Nieuwegein en ben al weer heel wat jaartjes samen met mijn partner Tanja. Ik heb twee kinderen, een dochter van 6 en een zoon van 3. Op het afgelopen Ouderkind toernooi heb ik voor het eerst samen kunnen spelen met mijn dochter.
Ik werk als Director Solutions bij Ascom. Een mooie titel maar wat doe je dan eigenlijk. Ascom is een organisatie welke oplossingen leveren voor bedrijf kritische communicatie zoals bijvoorbeeld reanimatie oproepen of medische alarmering van bijvoorbeeld patiënten monitoren. Onze grootse markt daarin is de zorgmarket. Mijn rol binnen Ascom is het aansturen van de afdeling Solutions. Binnen de afdeling Solutions zijn wij verantwoordelijk voor het zorgen en ontwikkelen van passende oplossingen binnen onze segmenten, je zou het kunnen samenvatten als business development.
Ik ben vrij laat begonnen met badminton, volgens mij was dat zo rond mijn 15e. Ik ben begonnen in Nederhorst den Berg bij de club de Blijkklappers. Uiteraard zullen vele van jullie deze club kennen gezien daar vele talenten begonnen zijn met badmintonnen
Hoe ik bij BVHouten terecht gekomen ben, is een lang verhaal. Maar dat komt eigenlijk door mijn vriendin die toen een collega was van Marlous Lemckert en ik door hen bij BVHouten ging spelen.
Op de vraag wat BVHouten tot een topvereniging maakt? Voor mij maken de mensen het tot een topvereniging. Ik speel inmiddels al heel wat jaartjes met veel plezier bij BV Houten. Het is voor mij een club die zich inzet voor elk type speler.

Mijn functie binnen het bestuur is algemeen bestuurslid.
Tijdens de laatste ALV kwam duidelijk naar voren dat wij betere tijden gekend hebben binnen BV Houten. En wat je in vele clubs ziet gebeuren is dat de club vaart op een relatief klein groepje mensen die zich maximaal inzetten voor het reilen en zeilen van de club. Ik speel al wat jaartjes binnen de club, maar heb nooit actief een bijdrage geleverd. Ik heb mij  beschikbaar gesteld, omdat er zonder inzet van vrijwilligers geen club is en ik het tijd vond mijn bijdrage te leveren. Ik richt mij met name op het stuk werven en behouden van leden, en de activiteiten commissie. Hierbij dan ook vanuit mij de uitnodiging om mij te ondersteunen, dus heb je ideeën over werven van leden of zorgen dat onze club nog leuker wordt om bij te spelen en zou jij daarin ook een rol op je willen nemen, laat het mij weten.
Ik streef daarbij naar een stabiele en dynamische club waar elke type speler met veel plezier zijn sport kan uitoefenen.
Hoe gaan we meer vrouwen krijgen in de vereniging? Ja, dat vraag ik mij ook steeds af. Wij hebben natuurlijk al veel topvrouwen binnen de club, maar meer is altijd beter.

Als je twee stellingen tegenover elkaar zet, gaan mijn persoonlijke voorkeuren uit naar:
Competitief in plaats van recreatief
Volwassenen ten opzichte van jeugd
Ik speel liever met veren dan met plastic shuttles
De Site in plaats van ’t Meppertje.
Het beleid innoveren in plaats van continueren: stilstand is achteruitgang!
Twee keer trainen in plaats van één keer graag.

Algemeen Bestuurslid (sponsors) – Paul Koster
Mijn naam is Paul Koster, ik ben getrouwd en heb twee dochters, van wie er één op badminton zit, uiteraard bij BV Houten.
Ik ben zelfstandig ondernemer en begeleid teams en organisaties in leuker en beter samenwerken en ik coach individuen om met plezier je werk te doen op een steeds effectievere manier.

Ik heb nooit badminton gespeeld in verenigingsverband, maar BVHouten is een topvereniging, omdat mijn dochter daar speelt! Verder kan ik daar moeilijk een antwoord op geven.
Ik ben een ‘buitenstaander’, ik heb geen badminton achtergrond, wel bestuurlijke ervaring. Ik kan wat dat aangaat ‘fris’ en vrij naar de zaken kijken. Toen ik me aanmeldde leek het er even op dat er geen bestuursleden te vinden waren. Nu zijn er 5 heel actieve en betrokken bestuursleden. Toch wilden ze graag dat ik zou blijven. Mijn zwakke kant in dit bestuur is dan ook dat ik weinig badminton achtergrond heb.
Mijn sterke kant is om me snel een nieuwe ‘wereld’ eigen te kunnen maken en ervaringen vanuit andere ‘werelden’ te kunnen inbrengen.
En dan is het mooi om ondanks, of misschien wel dankzij, mijn badmintonvrije geschiedenis een steentje bij te dragen aan een beter BVHouten. En de eerste stap is te ontdekken wat ‘beter’ dan zou kunnen zijn.
Hoe gaan we sponsors binnenhalen? Sponsoren of steunen van de club is veel eenvoudiger dan je denkt. Wat zou jij kunnen doen wat handig is voor de club? Heb je ooit bij het bedrijf waar je werkt geïnformeerd naar sponsormogelijkheden? Wie ken je die iets voor de club zou kunnen betekenen? Denk groot: je kent meer mensen dan je denkt. Denk klein: als we een sponsor vinden voor de prijzen aan het einde van een toernooi (sponsoring in natura) is de club ook al weer geholpen.
Of dacht je als lezer: Ik ben benieuwd hoe zij dat gaan oplossen?

Als je twee stellingen tegenover elkaar zet, gaan mijn persoonlijke voorkeuren uit naar:
Competitief of recreatief? Ik ben fanatiek op een realistisch niveau.
Een onderscheid maken tussen volwassenen en jeugd is geen keuze: We zijn met elkaar de vereniging
Ook het verschil tussen veren en plastic shuttles is voor mij niet te beantwoorden. Het is net zoiets als de vraag: prefereer ik echt gras boven kunstgras. Maar is dat hetzelfde?
Tenslotte het verschil tussen de Site en ’t Meppertje. Is dat niet hetzelfde als de keuze tussen de krant en de boekenkast?
Ten aanzien van het beleid ga ik voor Innoveren, want stilstand is achteruitgang. En het gaat daarbij om hoe organiseren we een badmintonvereniging anno 2017
Het beleid innoveren in plaats van continueren: stilstand is achteruitgang!
Twee keer trainen in plaats van één keer? Voor mij gewoon lekker spelen en dan doen wat je wilt om beter te worden graag.

Ik ben heel benieuwd wat de lezer van dit interview nu denkt!