Gedragscode

Bij Badminton Verenging Houten staan normen en waarden hoog in het vaandel. Er gelden binnen de vereniging een aantal ongeschreven en geschreven regels over het gedrag van een lid op de club.

Gedragsregels:

 • Als men wil vrijspelen gebeurt dat door middel van het BVH-afhangbord
 • Houdt de regels van de badmintonsport in acht.
 • Toon respect voor een ieder, je medespelers en de tegenstanders en behandel iedereen gelijkwaardig.
 • Zorg voor een omgeving en sfeer waar iedereen zich veilig voelt. Houdt het badmintonspelen eerlijk en sportief.
 • Hou je aan de regels van de sporthal, laat geen troep achter op de tribunes, in de hal en help samen waar dat nodig is.
 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Intimideer je tegenstander niet door commentaar te leveren bij gewonnen of verloren punten.
 • Eerlijk en prettig samenspelen is belangrijk, speel zo goed mogelijk voor jezelf en je teamgenoten. Moedig je teamgenoten aan en geef ze zo nodig aanwijzingen.
 • Onbehoorlijke taalgebruik of agressieve woorden en gebaren worden niet getolereerd. Dit werkt in je eigen nadeel en bevordert ook je eigen spel niet.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand, bedank hem voor het spelen of feliciteer je tegenstander bij verlies.
 • Onsportiviteit van de tegenstander(s) is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!
 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van (jeugdige) spelers.
 • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem bij twijfel geen risico.
 • Coach tijdens de wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn voor de tegenstander.
 • Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve manier beleven.
 • Als ouder/verzorger van een jeugdlid bent U het visitekaartje van de vereniging.
 • Winnen en verliezen dat hoort erbij. Leer de kinderen dit te accepteren en ermee om te gaan. Leer kinderen sportief gedrag ;
 • Wangedrag is niet acceptabel, spreek de kinderen hierop aan.
 • Wees een sportieve supporter en klap ook bij een mooie actie van de tegenpartij.
 • Roep en juich vooral niet bij fouten van een tegenstander. Blijf sportief en wees een voorbeeld voor de kinderen.