Nadat Peter van der Wens eind 2016 na 12,5 jaar afscheid nam als voorzitter van BVHouten heeft het bestuur in samenspraak met de leden besloten om hem het erelidmaatschap van de vereniging toe te kennen wegens zijn bijzondere verdiensten voor en langdurige bijdrage aan de vereniging.
Op 17 januari sprak voorzitter Paul Koster, Peter toe in de Molenwiek waar de vele aanwezige recreanten hun spel even staakten om te luisteren naar de lovende woorden en anekdotes.

‘In de periode dat Peter voorzitter was, heeft hij veel voor de club betekend, zowel voor de schermen (de eerste jaren) als achter de schermen (de laatste jaren). De luxe van 6 personen in het bestuur zoals op dit moment heeft Peter niet vaak gekend. Vaak was het slechts met 1-2 andere mensen de club draaiende houden. Maar hij heeft er ook voor gezorgd dat de club weer financieel gezond is geworden. En hij heeft de belangen van BV Houten enorm goed behartigd bij de gemeente en andere clubs in Houten.’
Peter wordt verder gekenschetst door verenigingsleden die met hem hebben samengewerkt met de volgende bewoordingen:
‘Een echte defensie man: scherp in de confrontatie, maar ondersteunend naar buiten toe.’
‘Lijnen uitzetten en anderen motiveren en ruimte geven!’
‘Pragmatische en besluitvaardige bestuurder, met oog voor het menselijke aspect.’
‘Goed luisteren en vertrouwen geven om zaken uit te voeren.’

Met dit erelidmaatschap hebben we Peter voorgoed aan BV Houten verbonden en hopen we als het nodig is, graag nog eens gebruik te maken van zijn kennis en adviezen.
Uit handen van de voorzitter ontving hij het zilveren erelid-speldje en een oorkonde. Hij bedankte alle aanwezigen en beloofde zijn dankwoord kort te houden. Een moeilijke opgave als je zo lang bij de verenging zo nauw betrokken bent geweest! Zijn nieuwjaarswens voor BV Houten was een gestage groei die hopelijk weer uitkomt op het aantal leden uit de hoogtij dagen: 300 leden waarvan de helft jeugdleden. Maar ook voor de kortere termijn wenst hij Houten alle goeds met het bestaansrecht dat deze badmintonvereniging, sinds haar oprichting, de afgelopen 40 jaar zeker heeft verdiend!