Inmiddels is het competitieseizoen 2015-2016 weer afgesloten en kunnen we terugkijken naar de goede resultaten en prestaties welke de teams hebben geleverd. Het is goed om te zien dat het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Ook de spelers die dit seizoen voor het eerst competitie speelden, hebben grote stappen gezet in hun ontwikkeling.
We zijn weer bezig met de planning voor aankomend seizoen: Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Hierbij ontvang je dan ook het inschrijfformulier waarbij je kunt aangeven dat je interesse hebt om (weer) deel te nemen aan de juniorencompetitie.

Hieronder in het kort wat info over de competitie:
– De competitie loopt van medio september tot eind januari. Je speelt maximaal 14 team wedstrijden: 7 thuis- en 7 uitwedstrijden.
– De thuiswedstrijden worden gespeeld op zondag in Sporthal “de Molenwiek”.
– De teamindeling is afhankelijk van leeftijd, speelsterkte, trainingsinzet en  trainingsopkomst. Wanneer je voorkeur hebt om met bepaalde spelers te spelen, kun je dit ook aangeven. We zullen proberen dit mee te nemen bij het indelen van de teams.
– We proberen voor iedereen die competitie wil spelen een passend team te vinden. Soms lukt dit helaas niet en kun je eventueel op de reservelijst komen. Je krijgt hierover in mei bericht.

Tijdens het seizoen:
– De teamopstelling wordt bepaald door de trainer in overleg met het team.  De teamopstelling kan tijdens het seizoen gewijzigd worden o.a. i.v.m. tactiek, vorm van de spelers etc. De hoofd juniorentrainer heeft hierin het laatste woord.
– Wanneer je verhinderd bent om mee te spelen, dien je minimaal 2 weken van te voren (met uitzondering van acute blessures, ziekte of privéomstandigheden) voor de desbetreffende wedstrijd bij de hoofd juniorentrainer en CCP-er aan te geven dat er een invaller nodig is.
– De hoofd juniorentrainer bepaalt in overleg met de CCP-er wie de invaller wordt en zij  communiceren met het team welke consequenties dit heeft voor de opstelling.
– Voor competitiespelers en de reservespelers bestaat de mogelijkheid om naast de reguliere training op de zaterdag, deel te nemen aan een of twee extra trainingen. De extra trainingen vinden plaats op dinsdag- en woensdagavond.

Opgave voor deelname aan de competitie graag uiterlijk 2 april. Dit kan door het inleveren van het formulier bij een van je trainers. Ook kun je het formulier ingevuld per mail versturen naar frank@kneefel.biz
Twijfel je nog of competitiespelen wel iets voor je is of hebben je ouders nog vragen, neem dan contact op met je trainer.

Inschrijfformulier competitie seizoen  2016-2017 Junioren  
Naam:   ………………………………………………………………………..
Adres:   ………………………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats: ………………………………………………………………………..
Telefoon:    ………………………………………………………………………..
E-mail ouder 1)  ………………………………………………………………………..
E-mail speler 1)  ………………………………………………………………………..
Geboortedatum:   ………………………………………………………………………..
Geeft zich op als competitiespeler / reservespeler2) voor het competitieseizoen 2016 – 2017. Als je wordt ingedeeld, ben je verplicht tot deelname (zie voetnoot 3).
Datum…………………………………………

Handtekening ouder/ verzorger
Eventuele suggesties/ wensen:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Inleveren bij de trainer uiterlijk zaterdag 2 april 2016 of per email naar frank@kneefel.biz
1)  Communicatie van algemene aard  gaat via de website www.bvhouten.nl en via de periodieke nieuwsbrieven. Het opgegeven e-mail adres zal gebruikt worden voor communicatie vanuit de CCP over trainingen, wedstrijdschema’s etc.
2) doorhalen wat niet van toepassing is
3) U gaat een verplichting aan door uw zoon/dochter in te schrijven voor de badminton competitie. Dat betekent dat inschrijving voor competitie inhoudt : – Deelname aan competitie voor het seizoen genoemd op dit inschrijfformulier – Een ieder die zich opgeeft voor de competitie kan zich niet zonder meer terugtrekken. Hij/zij is een verplichting aangegaan. Een boete voor o.a. het terugtrekken van een team komt voor uw rekening (behoudens overmacht situaties ter beoordeling van het bestuur van BVH).