In de week van de voorjaarsvakantie is er geen zaal gehuurd en zijn er dus geen trainingen (behalve de trainingen voor de jeugd op zaterdag 24 februari die gaan WEL door) en ook geen mogelijkheden om vrij te spelen. Concreet houdt dit in:

Week voor voorjaarsvakantie:
dinsdag 20 februari: extra trainingsgroep junioren, training senioren+recreanten en vrij spelen
woensdag 21 februari: selectietraining, training recreanten, vrij spelen
donderdag 22 februari: zaal: vrij spelen 19.00-21.30 op 2 units (laatste keer)

Week voorjaarsvakantie:
zaterdag 24 februari: WEL training jeugd (NB in Meppertje februari staat dat er geen training is, maar er is dus WEL training)
dinsdag 27 februari: geen training, geen vrij spelen
woensdag 28 februari: geen training, geen vrij spelen
donderdag 1 maart: geen training geen vrij spelen
zaterdag 3 maart: geen training jeugd

Week na voorjaarsvakantie:

dinsdag 6 maart: extra trainingsgroep junioren, training senioren+ recreanten en vrij spelen
woensdag 7 maart: selectietraining, training recreanten, vrij spelen
zaterdag 10 maart: geen training jeugd ivm ouder-kind toernooi