Beste leden en ouders van leden,

In vervolg op de mail van vanmiddag hebben wij zojuist per mail het onderstaande bericht aan iedereen gestuurd:

Vanmiddag is door ons een bericht gestuurd naar aanleiding van de persconferentie van de Nederlandse regering.

Dit deed ons besluiten dat de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten konden doorgaan.

Later hebben we van Badminton Nederland het bericht ontvangen met de oproep om alle sociale contacten te verminderen en het verzoek om deze oproep te ondersteunen. Daarom hebben we als bestuur besloten om alle activiteiten (trainingen, wedstrijden en vrij spelen) binnen onze vereniging te staken tot 31 maart. We volgen de berichtgeving van de regering en de badmintonbond.

Als er nieuwe berichtgeving bekend is, zullen we jullie uiteraard informeren.

Als er toch nog vragen en onduidelijkheden zijn, verzoeken we jullie contact met het secretariaat op te nemen via secretariaat@bvhouten.nl

Bestuur BVHouten